24 Ekim 2014 Cuma
Ninja giyimli katil deli mi akıllı mı?

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü’nün Çatalan Orman İşletme Şefliği’nin 188 Kod Nolu Leyliköprü – Böğürtlendere, 198 Kod nolu Kahyalardere – Ayva, 199 Kod nolu Kahyalar – Baldırcanlık Orman Yolları büyük onarım Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

26 Nisan 2012 Perşembe 07:16
Bu haber 1032 kez okundu
KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

İHALE İLANI

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Karaisalı  Orman İşletme  Müdürlüğü’nün Çatalan Orman İşletme Şefliği’nin 188 Kod  Nolu Leyliköprü – Böğürtlendere, 198 Kod nolu Kahyalardere – Ayva, 199 Kod nolu Kahyalar – Baldırcanlık Orman Yolları büyük onarım Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İhale Kayıt Numarası: 2012 / 51163

İdarenin

a)Adresi:Turgut Özal Bulv. Orman İşletme Sk.  No:11 Karaisalı / ADANA

b)Telefon ve fax Numarası: 322 551 2308 – 322 551 2049

c)Elektronik posta Adresi(varsa): karaisaliisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet Adresi: https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Yapım İşinin 

a)Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.                                

b)Yapılacağı Yer: Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Çatalan Orman İşletme Şefliği         

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Turgut Özal Bulv. Orman İşletme Sk.  No:11 Karaisalı / ADANA

b)Tarihi ve Saati: 07 / 05 / 2012  -  Saat :   14 : 00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz..

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1.İş Deneyim Belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna ilişkin belgeler.

a) Anahtar teknik personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yer alan a yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A V.Gurup :Karayolu İşleri Maddesi gereği

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat  Mühendisi, Mimar ve  Orman Mühendisi

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TR (YÜZONSEKİZLİRA) Türk Lirası karşılığı KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya Ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gelen Evrak  Kayıt  Bürosu adresine elden teslim edileceği  gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini,  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (YETMİŞ)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer Hususlar:

İhalede uygulanacak sınır değer kat sayısı (N) :1

İLAN OLUNUR.

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

www.bik.gov.tr (BASIN ADN. 1691)


Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  GAZETE MANŞETLERİ

  HAVA DURUMU

  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  NAMAZ VAKİTLERİ

  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  SAYFALAR

  E-GAZETE

  SENDE YAZ

  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  ARŞİV