Barut'tan temsilde adalet ve eşitlik için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından seçimlerde adaylık için görevden ayrılanların seçim sonrası göreve dönmeleri amacıyla kanun değişikliği teklifi sundu

Barut'tan temsilde adalet ve eşitlik için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından seçimlerde adaylık için görevden ayrılanların seçim sonrası göreve dönmeleri amacıyla kanun değişikliği teklifi sundu

Barut'tan temsilde adalet ve eşitlik için kanun teklifi
27 Kasım 2018 - 14:52

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda görev yapan yöneticiler için 21 Kasım 2018 tarihinde çıkarılan kanun ile tanınan hakların kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşlarına tanınması amacıyla kanun teklifi sundu.
Kanun değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Kanun teklifiyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanlardan milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılanların, aday olamamaları veya seçilememeleri halinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarındaki eski görevlerine dönebilmelerine olanak sağlanması amaçlanmıştır" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu yöneticilerine 21 Kasım 2018 tarihinde çıkarılan kanun ile haklar tanındığını aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:"Söz konusu yasayla tanınan haklardan, yine aynı amaç doğrultusunda görev yapan diğer oda ve birliklere de bu hakkın verilerek temsilde adalet ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Verdiğimiz teklifte 'Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarının başkanları ile yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilirler' deniyor. Teklifimizde 'Bu süreçte, seçimlerde adaylık için görevinden ayrılanlardan boşalan başkanlık makamı ve üyelikler için ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarında herhangi bir seçim yapılmaz. Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, görevden ayrılan başkanların yerine başkan yardımcısı veya başkan vekili, bunların da bulunmaması halinde en yaşlı kurul üyesi üyelerin yerine ise yedek üyeler seçim için görevden ayrılanların görevlerine döndükleri tarihe kadar anılan görevleri yerine getirirler' ifadesi yer alıyor."