Çağ Üniversitesi’nden yerinde eğitim

Çağ Üniversitesi öğretim görevlisi Menderes Üstüner, UYAP eğitimi kapsamında öğrencilere ön büro hizmet yeri, mahkemelerin soruşturma ve duruşma bürolarında uygulamalı eğitim verildiğini söyledi

Çağ Üniversitesi’nden yerinde eğitim

Çağ Üniversitesi öğretim görevlisi Menderes Üstüner, UYAP eğitimi kapsamında öğrencilere ön büro hizmet yeri, mahkemelerin soruşturma ve duruşma bürolarında uygulamalı eğitim verildiğini söyledi

Çağ Üniversitesi’nden yerinde eğitim
26 Nisan 2019 - 08:41

MUSTAFA ÖZKE
 
ADANA (GÜNAYDIN) –
Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet programı öğrencilerine yönelik yerinde eğitim uygulamaları devam ediyor. Öğrenciler, hukukun her alanında merak ettikleri soruları, uzmanlarından öğreniyor.
10. Ceza Dairesi Başkanı Hâkim Mehmet Çelik, 7. Ceza Dairesi Başkanı Mevlüt Çırak ile derse katılan diğer hukukçular Kıvanç Odabaşıoğlu, İnan Toktimur ve Turan Kılıç, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi hakkında öğrencileri bilgilendiriyor.
 
GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ İFADE ALMA
 
Çağ Üniversitesi öğretim görevlisi Menderes Üstüner, “Ulusal Yargı Ağ Projesi (UYAP) adaletin en kısa sürede, objektif olarak, tam ve doğru bir şekilde tamamlaması için geliştirilen ulusal bir veri taban sistemidir. UYAP e devlet sisteminde bütün kamu kurumlarını kendine entegre etmiş (polis jandarma tapu cezaevleri, nüfus, SGK) çok iyi çalışan bir programdır. Üniversitemizin Adalet bölüm öğrencilerine bu pratikte uygulanışını göstermek için Adana Bölge İdare Mahkemesi ve Merkez Adliyede iki günlük eğitim verildi. Adliyeye giden öğrencilerimize SEGBİS sistemi (görüntülü ve sesli ifade alma) çocuk psikolog ifade büro gibi yenilikler hakkında bilgi verildi” dedi
 
YERİNDE EĞİTİME DEVAM
 
Öğrencilerin sistemin özelliklerini ve topluma sağladığı yararları ilk ağızdan öğrendiklerini anlatan Menderes Üstüner, geleceğin hukukçularını yetiştirirken yerinde eğitim vermeye büyük özen gösterdiklerini belirterek, Adana Adliyesi’ndeki hukukçulara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Öğrencilerin Adana Bölge Mahkemesi yeni binası ve daha sonra Adana Adliyesi’nde yargı hizmetlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması ve bu hizmetlerin vatandaşa ulaştırılması amacıyla kurulan sistem hakkında bilgi edindiğini belirten Üstüner, hukuk derslerine bundan sonra da yerinde eğitim sistemiyle devam edeceklerini dile getirdi.
 
UYAP’IN YARGI SİSTEMİNE KATKILARI
 
UYAP’ın yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik ve tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen katkılarından bazıları şunlar: UYAP’ın işletimde olduğu yerlerde yargı birimleri ile Bakanlık birimleri her türlü yargısal ve idari faaliyetlerini bilgisayar ortamında UYAP sisteminde yürütebilmektedirler. UYAP’ın işletimde olduğu yargı ve Bakanlık birimlerinin bilgi ve belgeleri, elektronik ortamda tek bir yerde tutulmakta, bu bilgi ve belgelerde doğruluk ve tutarlılık sağlanmaktadır.
Merkezi yapı ve dahili entegrasyon ile, veriler bir kez girilmekte, aynı verinin yeniden girilmesine gerek kalmamakta, sistem içinde veri tek yerde tutulduğundan eksiksiz, doğru ve güncel veriye, ihtiyacı olan hakim, savcı ve diğer yargı personeli tarafından yetki dahilinde anında ulaşılabilmektedir.
 
KÂĞITSIZ OFİS MANTIĞI
 
Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, kâğıtsız ofis mantığında elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve aylarca sürebilen talimat işlemleri UYAP’ta on-line bağlantı sayesinde karşı birime iletilebilmekte, talimatı alan birim işlemi yaptıktan sonra anında cevabını gönderebilmektedir.
İcra daireleri ile icra hâkimlikleri arasındaki dosya gönderme işlemleri sistem üzerinden yapılabildiğinden, gereksiz beklemeler ve mahzendeki dosyaların kaybolması gibi durumlar ortadan kalkmıştır. Yargı birimlerinde karar verme sürecinde etkili olan adli tıp raporlarının sistem üzerinden talep edilmesi ve yine bu raporların sistem üzerinde hazırlanarak isteyen yargı birimine gönderilebilmesi imkânı sağlanmıştır.
 
KÖTÜ NİYETLİ AÇILAN MÜKERRER DAVALAR
 
Temyiz edilen dosyaların Yargıtay’a, itiraz edilen dosyaların ise üst dereceli mahkemeye gönderilmesi ve geri dönmesi elektronik ortamda anında sağlanmaktadır. Görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme gibi nedenlerle başka yere gönderilmesi gereken dosyalar elektronik ortamda anında gönderilebilmektedir. Yargı birimlerinde tevzi işlemleri otomatik olarak adil ve objektif şekilde yapılabilmektedir. Böylece dosyaların hangi mahkemeye veya icra dairesine tevzi edileceğinin önceden bilinmesi ve müdahale edilerek değiştirilmesi mümkün olmadığından bu konuda yapılabilecek yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmiştir. Dava dosyasındaki tarafların daha önce herhangi bir nedenle sisteme kaydedilmiş bilgilerinin ve aynı konuda varsa daha önce açılmış davaların görülebilmesi sağlanmış, bu suretle kötü niyetli açılan mükerrer davaların tespiti imkânı getirilmiştir.
 
HATALAR EN ANA İNDİRİLİYOR      

Davalarda bir kişi ile ilgili Türkiye’deki tüm dosyalar, hâkimlerimizin ve savcılarımızın on-line elinin altındadır. Bu bilgilere anında ulaşılabilmesi ile hem daha doğru hem de daha hızlı karar verilebilmektedir. İnfaz edilecek ceza miktarı, harç ve yargılama masrafları gibi bazı hesaplamalar ile borç hesapları, faiz hesabı, kalan borç, tahsilât ve reddiyat hesapları, günlük, aylık kasa dökümleri gibi işlemler sistem yardımı ile kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca bu işlemlerde sistemin otomatik kontrolü ile insan unsurundan kaynaklanacak hataların en aza indirilmesi, yapılan yanlışlıkların daha işlemi yaparken anında görülebilmesi ve bu işlemlerin denetimi sağlanmaktadır.
 
DELİLLER HIZLI VE SAĞLIKLI BİÇİMDE TOPLANIYOR
 
Yargı birimlerince yapılan parasal işlemlerde kasa hesapları sistem tarafından otomatik kontrol edildiğinden, kasa hesabının tutmadığı anında ortaya çıkarılabilmekte, böylece bir takım usulsüzlük ya da yolsuzlukların önüne geçilmektedir. Mahkemelerin yılsonlarında günlerce süren devir işlemleri çok kısa sürede yapılabilmekte ve iş cetvelleri de aynı şekilde birkaç dakikada alınabilmektedir. Soruşturma ve davalarda delillerin hızlı ve sağlıklı bir biçimde toplanması sağlanmaktadır. UYAP, kamu kesiminde diğer bilgisayar ağlarıyla bütünleşerek bilgi ve belge akışının en kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Örneğin; Adli Sicil, MERNİS, TAKBİS, POLNET ve Merkez bankası Veritabanları ile sağlanan bütünleşme sayesinde, nüfus kaydı, sabıka kaydı, ehliyet kaydı, tapu kaydı ve döviz kurları birkaç saniye içinde yargı makamları önüne getirilebilmektedir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum