‘Çağdaş kentler insana duyarlı politikalar ile inşa edilebilir’

‘Çağdaş kentler insana duyarlı politikalar ile inşa edilebilir’

 ‘Çağdaş kentler insana duyarlı politikalar ile inşa edilebilir’
12 Şubat 2019 - 17:14

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman çağdaş kentlerin ranta dayalı uygulamalar yerine ülke çıkarlarını ve toplumsal gereksinimleri esas alan, insana ve doğaya duyarlı politikaların yaşama geçirilmesi ile inşa edilebileceğini söyledi.
Düzenleyecekleri “Yerel Yönetimlerde Katılımcılık Paneli” ve “Adana 4. Kent Sorunları Sempozyumu” öncesinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri’nde basın açıklaması yapan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman; “çağdaş kentler; kadim kent kültürünü her yönüyle korumak ve yaşatmak kaydıyla, güvenli, sağlıklı, temel insan ihtiyaçlarının karşılandığı, kent yaşamının gerektirdiği teknik altyapı ile sosyal olanaklara sahip, kültür ve sanatın yaşam bulduğu doğa ve çevre koruma bilinci gelişmiş, yaşanabilir kentlerdir” dedi. 
 “İmar barışı" adı altında getirilen bir ucube kanunla, insanlara kendi evlerinin mezar yapıldığını söyleyen Salman, mühendislik ilkeleri yok sayılarak hayata geçirilen rant projelerinin neden olduğu felaketler ile sık karşılaştıklarını, son olarak İstanbul Kartal’da yıkılan bina bunun en somut örneği ve imar affının kaçınılmaz sonucudur, diye konuştu.
Alınan kararların bugünümüzü olduğu kadar geleceğimizi de ilgilendirmektedir diyen Salman şöyle konuştu: “Halkın bu kararların alınmasına ve uygulanmasına doğrudan müdahil olması, yerel yönetimlerle birlikte ülke demokrasisini de geliştirecektir. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu; Adana’nın kentleşme ile ilgili mevcut durumunu ortaya koymak, yaşanabilir bir Adana için bilimsel-teknik bilgi birikimi doğrultusunda öneriler oluşturmak, çözüm önerilerinin toplumun her kesimi ile ortaklaştırılabileceği platformlar oluşturmak hedefi ile 2008, 2011 ve 2015 yıllarında Adana Kent Sorunları Sempozyumları düzenlemiştir. Ancak ne yazıktır ki geçen bunca zaman içerisinde, kent için ortaya koymuş olduğumuz projeksiyonun yaşama geçirilmesi doğrultusunda en küçük bir adım atılmamıştır. Adana, ne geçmişten devraldığı plansızlık, yetersiz ulaşım ve altyapı sorunları ile temel kentleşme prensiplerini çözebilmiş ne de yakın gelecekte bu sorunları çözebilecek gibi görünmektedir.”
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum