Hava kirliliğine karşı maskeli eylem

Hava kirliliğine karşı maskeli eylem

Hava kirliliğine karşı maskeli eylem
12 Ocak 2019 - 09:11

Pelin ERKOCU
ADANA(GÜNAYDIN)-
Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu hava kirliliğine dikkat çekmek için maskeli açıklama yaptı.
Eski adliye binası önünde toplanan avukatlar Adana’da hava kirliliğini gösteren dövizler taşıyıp maske taktı. Çevre ve Kentleşme Komisyonu Başkanı Av. Sevda Sevilmiş yaptığı basın açıklamasında, modern dünyanın doğal yaşamdan çaldıklarının günbegün insanlığa ciddi çevresel sorunlar  olarak geri dönmeye devam ettiğini söyledi. Yılın her döneminde kronikleşmiş olan hava kirliliğinin  kış aylarında insan sağlığı için tehlikeli evreden öldürücü evreye geçtiğine dikkat çeken Av.Sevilmiş, “Aralık, Ocak ve Şubat aylarında  ısınma aracı olarak fosil yakıtların, özellikle de kömürün kullanılması dolayısıyla soluduğumuz hava  bu kez yaşam kaynağımız olmaktan çıkıyor ve  aldığımız her nefes yaşamımızı sonlandırmaya doğru attığımız adımlara dönüşüveriyor” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına göre dünyada her yıl 3 milyon insanın açık havada bulunan kirlilik nedeniyle öldüğünü ifade eden Av.Sevilmiş, Türk Toraks Derneği’ne göre de  Türkiye’de hava kirliliğine yol açan fosil yakıtların kullanılmasına bağlı olarak 2 bin 876 erken ölümün gerçekleştiğini belirtti. Av.Sevilmiş, Adana’da da  hava kirliliği verilerinin oldukça vahim olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“20.12.2018 saat 20.00 ‘da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Ölçüm İstasyonu’ndan Adana ile ilgili yaptığımız sorguda ölçülen değerler havadaki  partikul madde değerinin 534 mikrogramolarak gösterilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün  PM (10 ) partikül madde için belirlediği sağlığa zararlı sınır değer metreküpte 20  mikrogramdır. Dünya Sağlık Örgütünün verdiği sınır değer metreküpte 20  mikrogram iken, 20 Aralık günü  Adana'lılar olarak   metreküpte 534 mikrogram partikül madde soluduk. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bu değer uyarı eşiğinin aşıldığı bir değerdir ve hava kirliliği kentimizin çözüm bekleyen en acil konusu haline gelmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası hava kalitesi standartlarının gerekleri yerine getirilmeye çalışılmalıdır. Fosil yakıt tüketimi azaltılmalı, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi alanlara kamusal yatırımlar yapmalı, belediyelerce kömür yardımına son verilmeli, kış aylarındaki kömür-odun vs ile ısınma yerine alternatif çevreci-ekoloji odaklı ısınma yöntemlerinin teşvik edilmesi sağlanmalıdır ve gelir düzeyi düşük vatandaşlara kamu tarafından ekolojik ısınmaya geçiş konusunda kaynak sağlanmalıdır.”