‘Kamu görevlilerine ve emeklilere yüzde 21 zam istiyoruz’

‘Kamu görevlilerine ve emeklilere yüzde 21 zam istiyoruz’

‘Kamu görevlilerine ve emeklilere yüzde 21 zam istiyoruz’
27 Temmuz 2021 - 10:34

Türk Eğitim-Sen Adana 1 No’lu Şube Başkanı Durdu Mehmet Girgeç, Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.
 
Bundan önce gerçekleştirilen 5 toplu sözleşme sürecinin, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin mali ve özlük haklarına yeterli katkıyı sağlayamadığını adeta bir hayal kırıklığı yarattığını belirten Girgeç, 5 dönem toplu sözleşme görüşmelerinden farklı olarak bu yıl, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin vaz geçilmez talepleri noktasında bir ortaklaşmaya gidildiğini, 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde, belirlenen ortak talepler üzerinden birlikte pazarlık yapma kararı alındığına dikkat çekti.
 
“Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin tamamını bilimsel ve ekonomik gerekçelere dayandırıyoruz. Ortak talep belirlerken de bu ilkeden taviz vermedik” diyen Girgeç, bazı önemli  taleplerini şöyle sıraladı:
•             Konfederasyon olarak öncelikli talebimiz, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “B” fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan kamu dışı sağlık personeli ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesidir.
•             Kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmeli, idari hizmet sözleşmeli personelin hukuki statüleri belirlenmeli,
•             Üniversite mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmaları sağlanarak kamuda istikrarlı ve sürdürülebilir bir istihdam rejimi oluşturulmalıdır.
•             Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan kayıplarımıza mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi artışı istiyoruz. 
 
Taban aylığa yapılmasını istediğimiz net 600 TL artıştan sonra 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin taleplerimizi ise şu şekilde ifade edebiliriz:
•             Kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren %21 zam ve ayrıca %3 refah payı artışı istiyoruz.
•             2023 yılı için ise ocak ayından geçerli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına %17 zam ve yine Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere %3 refah payı talep ediyoruz.
•             Enflasyon farkının ise TÜFE’nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz.
Temel mali taleplerimiz;
•             2022 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif %24,6 artış ve ocak ayından geçerli olacak şekilde taban aylığa seyyanen 600 TL net zam olmak üzere en düşük memur maaşına toplam %43,71; ortalama memur maaşına toplam %38,98;
•             2023 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara %20,51 zam olarak özetlenebilir. 
•             Emekli maaşlarının yükseltilmesi, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal yardım verilmesi gibi birçok talebi de toplu sözleşme masasına taşıyacağız. “
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum