Tedbir mi , hak ihlali mi?Hükümetin salgını yönetme biçimi tartışmalı olsa da o çok beklenen ‘’ tam kapanma’’ kararını 29 Nisan akşamından itibaren bir genelge ile başlattılar.Genelge artık alıştığımız saatlerde yani gece 01.00 sularında iç işleri bakanlığının sitesinde yayınlandı.Son günlerde tartışma konusu olan alkol yasağı bu genelgede yok. Peki bu 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışı yasaklanabilir mi?
Şu an tekel bayilere polis memurları tek tek giderek tebliğ tebellüğ belgesi imzalatmaya çalışıyor.Bu imzalanan belge hukuken geçersiz olduğu gibi , evrak altında imzası bulunan memur ve emri veren sıralı amirleri ‘’ görevi kötüye kullanma suçu’’ işlemektedirler.
Alkol satışı yasağı anayasaya ve Türkiye’nin de uymak ve uygulamakla yükümlü olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.Her ne kadar idari kararların yazılı olma zorunluluğu bulunmasa da, böyle bir kararı gerekçelendirmek zorunluluktur. Ayrıca bilinenin aksine , sözlü idari kararlar için de idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.
Anayasa md.20 özel hayatın gizliliği ve özel hayatın korunması  ilkesini güvenceye almıştır ve bu güvence bütün vatandaşlar için vazgeçilemez ve  devredilemez bir haktır.Bu hak ancak kamu sağlığı,kamu güvenliği gibi gerekçelerle sınırlandırılabilir.Ayrıca AİHS md.14 yer bulan ayrımcılık yasağının da ihlali yaşanmaktadır.Sözleşmenin 17. Ve 18. Maddelerinin de hakların kısıtlanmasının kötüye kullanımının yasaklanması hükme bağlanmıştır.İnsanların marketlerden alkol alıp, evlerinde içmesi şeklindeki özel yaşamları pandemiyle hiçbir ilgisi yoktur.Alkol satış yasağı ölü bir yasaktır.Vatandaşların yapılan idari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde iptal davası açma hakkı olduğunu tekrardan hatırlatarak bu yazımı günümüzü anlamlandıracak bir sözle bitiriyorum.Demokrasi , finansal oligarşiyle uyumlu değildir.
 
[email protected]