Görgü Kuralları...


İnsanlar iradeleri dışında dünyaya gelir ve bu dünya'dan da iradeleri dışında göçerler.Yaşamalrı boyunca bütün nimetlerden yararlanıp mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ederler.Milyonlarca insanın birarada yaşamasıyla beraber toplumsal olarakta bazı kurallar getirilmiştir.Her oyunun bir kuralı varken toplu bir şekilde yaşamanın da bazı kuralları vardır.Kurallara uyan insanlar toplum içerisinde hoş karşılanırken,uymayanlar ise dışlanıyor.

Toplulukta yaşamanın kurallarına uymak her insanın vazifesidir.Daha mutlu ve huzur içinde yaşamanın yegane temeli de budur. Bu nedenle insanların, toplum hayatını düzenleyen belirli kuralları öğrenerek  bunları davranış haline getirmeleri hayatın bir gereğidir. Toplum hayatında insan ilişkileri önemli bir yer tutarken,bu ilişkiler de belli kurallara dayanır. Bu kuralların bir kısmı hukuka, bir kısmı örf ve adetlere bir kısmı da inançlara dayalıdır. Toplum hayatını düzenleyen bu kurallara uymak, insan ilişkilerini geliştirir ve kişilerin mutlu olmasını sağlar. 

Kişinin bu kurallara uymak gibi bir zorunluluğu yoktur.Hukuken suç sayılmaz lakin bu kurallara uymak,saygı göstermek karşındaki insana ve onun düşüncelerine değer verdiğini gösterir.


Görgü kuralları, bir toplumun ayrı ayrı bölgelerinde farklı olduğu gibi değişik uluslarda da farklılıklar gösterebilir.Bu sebeple herkes bulunduğu yerin görgü kurlalarına göre hareket etmek zorundadır.
Aksi halde toplum tarafından dışlanan ve sevilmeyen biri haline gelebilirsiniz.Bazı toplumsal görgü kuralları ise şöyle;