MALİ MÜŞAVİR PEKDURANER İŞVERENLERİ UYARDI

’10 BİN 230 TL İDARİ PARA CEZASI  ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ’

MALİ MÜŞAVİR PEKDURANER İŞVERENLERİ UYARDI

’10 BİN 230 TL İDARİ PARA CEZASI  ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ’

MALİ MÜŞAVİR PEKDURANER İŞVERENLERİ UYARDI
10 Mayıs 2021 - 17:04

Hüseyin SUNGUR
 
ADANA(GÜNAYDIN)-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özlem Pekduraner, işçi sağlığının ve güvenliğinin önemine dikkat çekerek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili  işverenlerin yapması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak para cezasına da değinen Mali Müşavir Pekduraner, şunları ifade etti.
“Çalışma hayatında çeşitli mesleki risklerle karşı karşıyayız. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybetmekte ya da iş göremez hale gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları  hem çalışanları ve onların yakınlarını hem işvereni hem de ülkemizi zarara uğratmaktadır. Söz konusu durum, ekonomik ve sosyal gelişmeyi negatif yönde etkilemektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere, çalışanlara  ve devlete büyük rol düşmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin gerektiği gibi alınması, bu konuda farkındalığın artması neticesinde  iş kazaları ve meslek hastalıkları minimum seviyeye  inecektir.
6331 sayılı İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine göre “İşveren mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla,  işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.”
İşveren kanuni sorumluluklarını yerine getirmezse işçi sayısına ve tehlike derecesine göre değişkenlik arz eden müeyyidelerle karşılaşacaktır. Mesela 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 10 ile 49 arasında çalışanı olan çok tehlikeli sınıfına giren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almayan  işveren, 2021 yılı için 10.230 TL. idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır.
  Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkının olduğu dikkate alınarak, onların sağlığı ve güvenliği yakından takip edilmelidir. Kimi zaman işverenler işçinin sağlığı ve güvenliği için yaptığı masrafları maliyet unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu, maliyet unsuru olarak görülmemeli ve işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapmış olduğu masrafları işçiye yansıtmamalıdır. Ayrıca iş kazası gerçekleşmeden katlanılan maliyetin kaza gerçekleştikten sonra katlanılacak maliyetten çok daha az olduğu unutulmamalıdır.”
MALİ MÜŞAVİR PEKDURANER İŞVERENLERİ UYARDI
 
10 BİN 230 TL İDARİ PARA CEZASI  ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ’
 
ADANA(GÜNAYDIN)-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özlem Pekduraner, işçi sağlığının ve güvenliğinin önemine dikkat çekerek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili  işverenlerin yapması gerekenler hakkında bilgiler verdi.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak para cezasına da değinen Mali Müşavir Pekduraner, şunları ifade etti.
“Çalışma hayatında çeşitli mesleki risklerle karşı karşıyayız. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybetmekte ya da iş göremez hale gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları  hem çalışanları ve onların yakınlarını hem işvereni hem de ülkemizi zarara uğratmaktadır. Söz konusu durum, ekonomik ve sosyal gelişmeyi negatif yönde etkilemektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlere, çalışanlara  ve devlete büyük rol düşmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin gerektiği gibi alınması, bu konuda farkındalığın artması neticesinde  iş kazaları ve meslek hastalıkları minimum seviyeye  inecektir.
6331 sayılı İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesine göre “İşveren mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla,  işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemekle, denetlemekle ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.”
İşveren kanuni sorumluluklarını yerine getirmezse işçi sayısına ve tehlike derecesine göre değişkenlik arz eden müeyyidelerle karşılaşacaktır. Mesela 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 10 ile 49 arasında çalışanı olan çok tehlikeli sınıfına giren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almayan  işveren, 2021 yılı için 10.230 TL. idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır.
  Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkının olduğu dikkate alınarak, onların sağlığı ve güvenliği yakından takip edilmelidir. Kimi zaman işverenler işçinin sağlığı ve güvenliği için yaptığı masrafları maliyet unsuru olarak değerlendirmektedir. Bu, maliyet unsuru olarak görülmemeli ve işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapmış olduğu masrafları işçiye yansıtmamalıdır. Ayrıca iş kazası gerçekleşmeden katlanılan maliyetin kaza gerçekleştikten sonra katlanılacak maliyetten çok daha az olduğu unutulmamalıdır.”
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum