Peköz, pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı

Peköz, pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı

Peköz, pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclis'e taşıdı
24 Temmuz 2019 - 17:06

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, pamuk üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Peköz, "Türkiye’de70-80 bin civarında pamuk üreticisi olduğu tahmin edilmektedir. Pamuk ekilen alan 2002 yılında 721.077 hektar iken bu alan 2017 yılında 501.853 hektara düşmüştür. Pamuk üreticilerinin en önemli sorunu ve pamuk üretimindeki düşüşün en önemli nedenigirdi (mazot, gübre, kimyasal ilaç) maliyetlerinin sürekli artmasıdır. Pamuk üretiminin düşmesi sonucu Türkiye yıllık pamuk ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmektedir.Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen ve bölgelere göre dekar başına 600- 650 kilogram aralığında verim alan çiftçinin aldığı prim desteğinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dekar başına 500 kilograma düşürülmüş olması pamuk üreticilerini zor durumda bırakmıştır." dedi
Milletvekili Peköz şu soruların yanıtlanmasını istedi, "Pamuk üreticisine yapılan yardımların kıstasları nedir? Pamuk üreticisine yapılan destekleme yardımları neden sınırlandırılmıştır? Nisan ayında ödeneceği belirtilen pamuk primleri neden ödenmemiştir? Ödemelerin ne zaman yapılması planlanmaktadır? Pamuk borsasındaki fiyat belirsizliklerini gidermek için yaptığınız çalışmalar nelerdir? 2019 yılı için üretime başlayan pamuk üreticilerine yapılacak destekler nelerdir? Prim desteğinin dekar başına 500kilograma düşürülmesinin nedeni nedir? Desteklemeye esas olan dekar başına üretilen pamuk miktarı sınırını kaldırmak ve prim miktarını artırmak için Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Pamuk destek primini arttırmayı planlıyor musunuz? Pamuk ekiminin artması için yaptığınız çalışmalar nelerdir? Ziraat Bankası’na, Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne borçlu çiftçi ve üreticilerin borçlarını ödeyebilmeleri için Bakanlığınız tarafından önlemler alınmakta mıdır?
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum