Şevkin: Arazi rantı, siyasal ve ekonomik ranta dönüşüyor

Şevkin: Arazi rantı, siyasal ve ekonomik ranta dönüşüyor

Şevkin: Arazi rantı, siyasal ve ekonomik ranta dönüşüyor
12 Ocak 2019 - 08:58

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’daki nüfus artışıyla birlikte şehirdeki kontrolsüz genişlemenin, tarım alanları işgalini, çevre ve görsel kirliliği, sağlıksız, niteliksiz ve kaçak yapı yoğunluğunu beraberinde getirdiği gibi sosyal ve kültürel alan dengesinin yetersiz kalmasını da kaçınılmaz kıldığını vurguladı.
Gerek merkezi gerekse yerel karar mekanizmalarımızın planlama hiyerarşisi yönünde somut adımlar atması gerektiğinin bilinci ile gelecek nesillere sağlıklı kentler bırakma isteğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden dile getiren Dr. Şevkin, “Yaşamak için yaşatalım” dedi.
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 1. Maddesi üzerine parti grubu adına söz alan Dr. Şevkin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yolların hazine adına tescilini öngören madde içeriğinin amacına uygun olarak hayata geçirilmesini diledi.
Ülkemizin temel sorunlarının başında çarpık kentleşmenin geldiğini belirten Dr Şevkin, Türkiye’deki tüm planlama ve uygulama süreçlerinde "mülkiyet olgusuna" önem verilmesi gerektiğini belirtti.
ARAZİ RANTINA DİKKAT ÇEKTİ…
Özellikle son 16 yılda İmar Kanunu, Yapı Denetim, Planlı Alanlar, Büyükşehir, Bütünşehir, kentsel dönüşüm gibi kanun ve yönetmeliklerin sıkça ele alındığını ve normal ölçülerin oldukça üzerinde değişikliğe uğratıldığını ifade eden Dr. Şevkin, “Tüm bu değişiklikler günü kurtarma düşüncesiyle yapıldığı için çözüm getirmemiştir. 3194 sayılı İmar kanunu ve Yönetmeliklerinin eksiklikleri bir yana; yanlış uygulanması ile yaşanılamaz hale getirdiğimiz kentlerimizi şimdi "Kentsel Dönüşüm" yaparak kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak burada da bakış açımız değişmediği sürece çözüm yerine daha çok sorun yaşayabiliriz. Esasen sorunun nedeni planlama ve uygulama süreçlerinde ortaya çıkan arazi rantının siyasal ve ekonomik ranta dönüşmesidir” dedi.