‘Ulutaş, görevine iade edilmeli’

‘Ulutaş, görevine iade edilmeli’

‘Ulutaş, görevine iade edilmeli’
13 Şubat 2018 - 17:09

ADANA (GÜNAYDIN) – Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamalarının ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılıp, kamuda çalışanlarının göreve iade edilmelerine karşın Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın göreve iade edilmemesine Adana Tabip Odası yönetici ve üyeleri ile TMMOB, KESK, DİSK ve Adana Barosu yöneticileri tepki göstererek ortak basın açıklaması yaptı.

Adana Tabip Odası yönetici ve üyeleri ile TMMOB, Kesk, Disk ve Adana Baro temsilcileri Adana Tabip Odasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, meslektaşları Dr. Yaşar Ulutaş’ın biran önce görevine iade edilmesi gerekmektedir dedi.

Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, konuşmasında; “Gerek ülkemizde gerekse dünyada “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü ruhuyla kavrayarak; ayrımsız herkes için, savaşsız, sağlıklı, eşit, bağımsız, özgür bir Türkiye ve dünya özlemiyle yapılan açıklama ne yazık ki TTB'ye yöneltilen çarpıtma, karalama, hedef gösterme ve giderek yok etme niteliğine dönüştürülmüştür. Bu süreçler esnasında 11 merkez konsey üyesine hukuk dışı işlem yapılmıştır. Kamuda çalışan Merkez Konsey üyelerinden Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören’e görevli oldukları İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 30 Ocak 2018 tarihinde açığa alındıkları bildirilmiştir. Ancak bu uygulamanın haksız ve hukuksuz olmasının farkına varılarak 12 Şubat 2108 tarihinde bu hatadan geri dönülmüştür” dedi.