"Tabip, diş hekimleri ve sağlıkçılara darbe vuruluyor!"

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını beklerken mevcut düzenlemenin de geri gönderilmesine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenlemenin 39 branştaki tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını beklerken mevcut düzenlemenin de geri çekilmesine sert tepki gösterdi.
Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 287 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci maddelerinin meclis genel kurulunda komisyona geri gönderildiğini anımsatan Dr. Şevkin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yeniden görüşülen söz konusu maddeler üzerine yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde 4891 doktorun yurtdışına gittiğini, 8 bin doktorun da istifa ettiğini vurguladı.

Canını dişine takan doktor ve sağlık çalışanlarının sadece alkışlandığına işaret eden ancak emekli doktorların açlık sınırının altında yaşadığını kaydeden Dr. Şevkin, “Doktorlara 7200 ek gösterge verilmeli, iyileştirmeler hangi kurumdan emekli olduğuna bakılmaksızın tüm doktorları kapsamalıdır. Hemşirelere 3600 sözü tutulmadı, ebeler, hemşireler, acil tıp teknisyenleri, yoğun bakım çalışanları, röntgen teknisyenleri, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakıcılar, odyometristler, psikologlar iyileştirmeden yararlanamıyor. Maaş ve emeklilikliğe dair iyileştirmeler, düzenlemeler tüm doktorları ve 39 branştaki tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır” dedi.
YASALAR YAPBOZ TAHTASINA ÇEVRİLDİ!
Sağlık çalışanlarının sadece takdir edilmekle yetinildiğini, bunun dışında herhangi bir iyileştirme yapılmadığını vurgulayan Dr. Şevkin, “Hekimlerimize, diş hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza şükran ve gönül borcumuz var. Hekim ve diş hekimlerine uygulanan iyileştirmelerin, oylandığı halde meclis genel kurulunda geri çekilmesi kabul edilemez. Hekimler ve emekli hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızda ciddi bir beklenti var. Adeta yapboz tahtasına çevrilen, enine boyuna tartışılmadan, tüm tarafların görüşleri alınmadan apar topar getirilen yasa maddeleri sonuçta böyle olumsuz sonuçlar doğuruyor. Hazır oylanmış olan hekim ve diş hekimlerine uygulanacak iyileştirmeler kabul edilmeli ve 39 branştaki tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenleme getirilmelidir” diye konuştu.

4891 DOKTOR YURTDIŞINA KAÇTI!
Tasarıdan geri adım atmadan özellikle SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan doktor ve diş hekimlerinin de tasarıya dahil edilmesi gerektiğini, emekli hekimlerin açlık sınırı altında maaş almasının da kabul edilemeyeceğini ifade eden Dr. Şevkin, şunları söyledi:
“Döner sermaye veya performans sisteminden vazgeçilmeli ya da performans maaşa en fazla yüzde 15 olarak yansıtılmalıdır. Sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, hekimler açısından 7200 ek gösterge, pandemide çalışılan her yıl için en azından 120 gün yıpranma payı hakkı tanınmalıdır. Pandemi sürecinde 4891 doktor yurtdışına kaçtı. Çalışma koşulları verimsiz, maaşlar yetersiz. 18 ayda istifa eden doktor sayısı 8 bini buldu.  Sağlık ordusu içerisinde bir nefer olarak çalışan tüm sağlık çalışanlarına düzenleme, iyileştirme getirilmeli, sağlık çalışanların beklentileri karşılanmalıdır. Tabip Odaları’nın, ilgili birimlerin görüşleri alınarak daha sağlıklı bir yasa yapılmalıdır. Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı, sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı, “Aile Hekimliği Şiddet Yasası” da geri çekilmelidir”
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum