Yargıtaydan işçiye haklı fesih hakkı

Çalışanlara müjdeli haber...

Yargıtaydan işçiye haklı fesih hakkı

Çalışanlara müjdeli haber...

Yargıtaydan işçiye haklı fesih hakkı
22 Nisan 2019 - 11:12

Yangın söndürme cihazlarının ithalâtını, satışını, montajını, projelendirmesini ve servis hizmetlerini yapan işyerinde 6 yıldır çalışan işçi, SGK priminin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebinin geri çevrildiği için istifâ etti.
MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU
Mağdur işçi, İş Mahkemesi'ne dava açarak işçilik alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak davalı işverenin cevabî ihtarnâme ile ödeme yapmayacağını bildirdiğini söyledi.  Davalı ise mahkemede davacının işten çıkarılmadığını, uzun zamandır ayrılma hazırlıkları yaptığını belirtti. Mahkeme, davalı işverenin istifâ ve devamsızlık savunmasının çelişkili olduğu, davacı işçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasına dâir isteği sebebiyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği gerekçesi ile işçiyi haklı buldu.
DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ
Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen kabul, yıllık izin talebi tamamen kabul ve fazla mesâi talebi ise tamamen reddedilmek suretiyle, davanın kısmen kabulüne karar verdi.  Kararı davalı vekili temyiz etti.
İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attıKararda, "Haklı sebeple dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek, davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacakların faiz başlangıcının dava dilekçesiyle istenen miktar bakımından dava, arttırılan miktar bakımından ise artırım tarihi olması gerekirken, alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.  
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum