KONKORDATO SÜRECİ VE ALACAKLILARA ETKİSİ
Av. Buse Güldaş

Av. Buse Güldaş

Av. Buse Güldaş

KONKORDATO SÜRECİ VE ALACAKLILARA ETKİSİ

01 Şubat 2021 - 08:45

Pandemi dönemi ve devamında ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar hatta bu sıkıntıların artması ve beraberinde oluşan ekonomik kriz ortamı şirketleri olumsuz yönde etkiledi. Bazı şirketler iflas ederken, bazıları ayakta kalmak için dönem karından ayrılarak şirkette zor zamanlar için bulundurulan yedek akçelerini bile tüketti. Bunların yanında ise bir çok şirket konkordato ilan etti. Peki nedir bu konkordato kavramı?
Konkordato aslen İtalyanca kökenli bir kelime olup Türkçemizdeki karşılığı ‘’iflas anlaşması’’dır.  Şöyle ki; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olarak tanımlayabiliriz konkordatoyu.
Yani açıkça batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek amacıyla alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşma, iflas anlaşmasıdır.
Hukuken Borçlarını vadesi gelmesine rağmen ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya olan, ödeyemeyeceği öngörülebilen borçluların kendilerine vade verilmesi ve/veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması şeklinde olur. Yani konkordato için bir nevi yapılandırmadır diyebiliriz. Bu yapılandırma yapılırken alacaklılar da bir takım haklarını alabilmek için tavizler verir.
İflasa tabi olsun-olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da konkordato talebinde bulunabilir. Yani ya şirket kendisi için konkordato talebinde bulunur ya da alacaklı alacaklarının tahsili için, borçlu şirketin konkordatosunu ister.

Konkordato Komiseri
Konkordato anlaşmaların yapılması ve ticaret mahkemelerindeki bu işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kişiye Konkordato Komiseri adı verilir. Yani bu kişileri konkordato işlemlerine bakan ve ilgilenen icra memurları olarak tabir edebiliriz. 
Konkordato komiserleri ayrıca avukatları tayin ederler. Konkordato komiseri, gerekli şartları inceler. Konkordato mühleti verilmesi uygun şartların olup olmadığını kontrol eder. Ve son kararı verir.

Konkordatonun Borçlu Şirket Alacaklılarına Duyurulması
Alacaklılar konkordatoyu, komiser tarafından yapılacak ilanla öğrenirler ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet edilirler. Ayrıca, bu süreçte ilanın birer sureti, adresi belli olan alacaklılara posta yolu ile gönderilir. Alacaklarını bildirmeyen alacaklılar konkordato sürecine dahil edilmezler.
 
Konkordatoda Görevli Ve Yetkili Yargı Mercii
İflasa tabi olan şirketler için borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden, merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında ise Türkiye'deki şubenin, birden fazla şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden, iflasa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden talep edilecektir.

Konkordato Başvurusunda Bulunan Şirketin Mallarının Akıbeti
Hakkında mahkemece geçici veya kesin mühlet kararı verilen konkordato başvurusunda bulunan borçlunun tasarruf ehliyeti sınırlıdır. Tasarruf ehliyeti İşlemlerde bulunabilme yeteneği; geçerli işlem yapabilme ehliyeti olarak tanımlanabilir. Yani bu borçlular işlem yapma konusunda kısılanırlar. Bu sebeple Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu şirket, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarlar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz rehin veremez. Bu şekilde alacaklıların hakları garanti altına alınmış olur ve herhangi hukuka aykırı işleme müsaade edilmez.

Konkordato Başvurusunun İcra Takiplerine Ve Hacizlere Etkisi
Konkordato başvurusu ile birlikte gerek geçici, gerek kesin mühlet içinde konkortado kabul edilinceye kadar borçlu hakkında evvelce başlatılmış icra takipleri duracaktır. İhtiyati tedbir ve haciz kararları uygulanmayacaktır. Borçluya karşı hiçbir takip yapılamayacaktır.
Konkordato mühleti verilmesi halinde konulmuş olan hacizler kalkmayacaktır. Hacizler ancak konkordatonun tasdiki veya mühletin kaldırılması kararının kesinleşmesi ile düşecektir.

Konkordatonun İşçinin Alacaklarına Etkisi
Konkordato kapsamında aslında alacaklılar arasında en imtiyazlı grup işçilerdir. Konkordato öncesi doğan işçi alacakları konkordato süreci ve devamında öncelikli alacaklar olarak düzenlenmiştir. İşçiler ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibi yapabilir veya yapılmış icra takiplerine devam edebilirler.
Ancak işçi alacaklarının bu kapsamda konkordatoya yazdırılmış olması gerekir. İşverenden tazminat alacakları olan ve/veya içeride ücret alacağı bulunan işçilerin bu alacakları, diğer alacaklıların alacakları aksine herhangi bir indirime tabi olmaksızın ödenebilir.
 
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum