Miyofasyal Ağrı Sendromunda Fizyoterapi
Fzt. Nurullah ERTUĞRUL

Fzt. Nurullah ERTUĞRUL

Miyofasyal Ağrı Sendromunda Fizyoterapi

31 Mayıs 2021 - 00:14


 
Sevgili okurlarım bu hafta sizlerle çevremizde çok sık rastladığımız ve tedavisi konusunda çeşitli düşüncelerin var olduğu Miyofasyal Ağrı Sendromu (MAS) konusundan bahsedeceğiz. Miyofasyal ağrı sendromu (MAS), kronik ağrıya sebep olan erişkin kadınlarda çok sık olarak görülen bir durumdur. MAS kas veya fasyalarda meydana gelen ve tetik nokta olarak adlandırılan odaklardan köken alan ağrı ve ağrıya eşlik eden kas spazmı, yansıyan ağrı, hassasiyet, duyusal değişiklikler, bölgesel seğirme ve bazen otonomikdisfonksiyonlarla ortaya çıkan bir bölgesel ağrı sendromudur.
Miyofasyal ağrı sendromu olan hastaların yakındıkları ağrı bölgesel kas ağrılarıdır ve iskelet kaslarında gergin bantlar boyunca tendonlarda yerleşim gösteren, aşırı duyarlı, tek veya çok sayıda tetik noktalardan kaynaklanan bölgesel ağrılardır. Miyofasyal ağrı sendromunun nedeni tam olarak açıklanamamıştır, ancak son yıllarda yaygınlığı gittikçe artış göstermiştir ve kas iskelet sistemi ağrıları arasında ön sıralarda yer almaktadır. MAS’a neden olabilecek en önemli etmenler tekrarlayan mikrotravmaların neden olduğu kronik zedelenme, genetik faktörler, yorgunluk ve stres olarak görülmektedir.
Miyofasyal ağrı sendromu, kronik ağrıya neden olan önemli rahatsızlıklardan biridir. Kronik ağrı muhtemelen tedavi arayışına neden olan en sık sorundur ve artık bir bulgu ya da belirti olmaktan çok bir sendrom haline gelmiştir. Kronik ağrı ile bir çok psikiyatrik bozukluk arasında bir ilişki vardır; bu hastaların en az %30 gibi kısmındadepresyon eşlik etmektedir.
Miyofasyal ağrı sendromunda hastalarımızda ağrıları kronik olup genellikle simetrik şekilde seyretmektedir. Hastaların ağrı hissettikleri bölgeler genellikle boyun, omuzlar, kalça ve belde görülmektedir. Ağrı yanıcı tarzdadır ve aktivite ile beraber artan şekilde seyretmektedir. Ağrı gün boyu aynı şekilde seyretmemektedir. Hastalar genellikle sabah ve günün geç saatlerinde ağrıları daha fazla hissetmektedir. Soğuk, nem, stres, travma, aşırı yorgunluk, fiziksel çevre ve işyeri şartları gibi faktörler ağrıyı etkilemektedir.
Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) miyofasyal tetik nokta olarak adlandırılan aşırı hassas odaklardaki bölgesel kas ağrıları ile karakterize bir sendromdur. Miyofasyal tetik noktalar iskelet kaslarında gergin bantlar boyunca, ligamentlerde ve tendonlarda yerleşim göstermektedirler.Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) hastalarının yakşlaşık %50-%70’inde anksiyete, mental stres ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar görülmektedir.
Miyofasyal ağrı sendromunun tedavisinde, nedensel faktörlerin tanımlanması ve düzeltilmesi oldukça önemlidir. Stres ve depresyon gibi durumların mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu durumların ortadan kaldırılmasının yanında uygulayacağımız fizik tedavi uygulamaları sayesinde hastada düzelme gerçekleşecektir. Postür bozuklukları, uygun olmayan kas aktiviteleri ve kas dengesizliğine neden olan tüm anatomik çeşitlilik ya da defektler, modifiye edilmeli ya da düzeltilmelidir. Düzeltmenin sağlanması amacıyla MiyofasyalAğrı Sendromlu hastalarımızda çeşitli egzersiz yaklaşımları uygulamaktayız. Hastalara uyguladığımız germe egzersizleri sayesinde kan akışının artmasına katkıda sağlarız böylelikle vücut dinamiklerinde gelişme olmaktadır.
Miyofasyal ağrı sendromunun tedavisinde gevşeme ve vücut farkındalığı egzersizleri de kullanılmaktadır. Vücut farkındalığı yaklaşımları özellikle kronik ağrılı bireylerde fiziksel fonksiyonlarda düzelme, ağrıda azalma, psiko-sosyal iyilik hali sağladığı ve stresle başa çıkmaya yardım ettiği için tercih edilmektedir. Gevşeme egzersizleri sayesinde hastalarda rahatlama elde edilmektedir.
Miyofasyal ağrının daha çok boyun-sırt bölgesinde görülmesi ve vücut biyomekaniğiyle doğrudan ilişkili bir sendrom olması nedeniyle, egzersizler tüm omurgayı içerecek ve gövde stabilizasyonunu artıracak şekilde düzenlenmesi fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. Bu tedavi yaklaşımlar ile beraber elektro terapi ajanlarının da kullanılmasıyla hastalarda genel bir iyileşme sağlanıp normal hayatlarına dönülmesi sağlanmaktadır. Miyofasyal Ağrı Sendromu mutlaka fizyoterapi alması gereken bir hastalık olup mutlaka fizyoterapistlere danışılmalıdır.
Saygılarımla.
Fzt. Nurullah Ertuğrul
instagram.com/fztnurullah
[email protected]

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum