Din adına konuşan "Dinsizler"!
 İbrahim Akyol

İbrahim Akyol

Din adına konuşan "Dinsizler"!

05 Kasım 2019 - 10:31

Dindarlaşıyor gibi görünen toplumların tamamının inandıkları din İSLAM değildir. İslam ve mabetler  devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak var olduğu sürece gerçek İslam ve KURAN’i metotla bir toplum oluşturmak zordan öte imkansız bir hal alacaktır.
Devletin din ve toplum ilişkisi emir eri niteliğindeki başkanlıklar yada illerde müftülükler veya mabetlerde maaşlı imamlarla yapılıyor olması siyasetin bir maşası durumundan öteye geçmez haliyle toplumda bir suç makinası haline dönüşür.
 
*****
 
Diyanet İşleri Başkanlığının devasa bütçesi ve binlerce çalışanı olmasına rağmen MUHAMMED’i bir metodun dışında uydurulmuş Saray ve iktidar din anlayışı bu anlayışa hizmet eden  fetvaların veriliyor olması bir din katliamı ve kandırılan insan sürüsünden başka bir şey değil.
Yüzlerce ilahiyat fakülteleri binlerce ilahiyat profesörleriyle beraber bir bu kadar imam hatip liseleri yüz binlerce öğrenci binlerce imam ve KURAN-ı Kerim öğreticilerine rağmen toplum her gün İslam'dan biraz daha uzaklaşıyor olması uydurulmuş çıkarlara dayalı ve iktidarın güdümünde yaşanmak istenen adına din dedikleri İslam dedikleri bir yapıdan kaynaklı olduğu bilinmeli.
 
*****
 
Bütün bu emir erlerinin yanında bir de yüz binlerce tarikat köleleri, cemaat çalışanları vakıf ve dernek tutmaları var ki bunların tamamı da toplumun işlevsiz elemanları olarak yerlerini almaktalar. Şimdi sormak gerekmez mi bunca İslam adına konuşanlar  paralar imkanlar lüks şatafatlı yaşamlar ve devletin koca koca imkanlarına rağmen toplum hala İslam'dan ve uygulamalardan rahatsız ise ceza ve ıslah evleri tıka basa doluyorsa suç işlemek sıradanlaşıyorsa HAKKI söylemek HADSİZLERE kalıyorsa din yönetenlerin bir argümanı haline dönüştüyse söylenecek sözde kalmıyor inanılacak din de.
Bakın abdest alıp, üstümüzdeki  ve içimizdeki   “Necaset” ve “Hades”ten arınmadan alınacak olan o abdestle  kılınacak olan o namazda  kabul olmaz! “Vay o zaman kılanların haline ki!” denilen Allah’ın ikazına mahzar olunur.
 
*****
 
Bu din  adalet ve eminlik dinidir Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, diyen şiddete meyleden Saray’ların padişahların Emevi zihniyetinin var olduğu seçilmişlerin iktidar gücünü elinde bulundurdukları savaştan cinayetlerden medet umdukları inanç İSLAM  değildir. Şimdi acilen yapılması gereken başta KUR'AN–a ve MUHAMMED’i metoda dönmek çıkarsız saraysız İslam'ın ilk saflığı ve temizliğiyle kardeşliği, paylaşımı ve Adaleti emreden hoşgörü ve birlikte yaşamı esas alan insanca yaşamı temin eden anlayışa ivedilikle dönülmeli.
Nisâ Suresi, '59 Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.' diyor. Gelin hep birlikte yeniden ALLAH'A VE PEYGAMBER'E yönelelim mutlak kazananlardan oluruz.
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Enver ökmen
    1 yıl önce
    Bu din malesef neredeyse büyük kayıplar yaşanıyor müslümanlık iyi ce doğru anlatılmadığı için gittikçe savunamayacak kadar daralıyorlar yüreğinize saglik sn akyil