HİZMET SORUNU
Av.Ali Metehan Olgun

Av.Ali Metehan Olgun

Av.Ali Metehan Olgun

HİZMET SORUNU

12 Ekim 2021 - 11:29

Hayatımızın birçok alanında devlet dairelerine,adliyelere,resmi kurumlara,hastanelere gidiyoruz ve burada ödediğimiz vergilerin,primlerin gereği hizmet görmek istiyoruz.Ancak son 10 yıldır liyakatsızlığın bir sonucu olarak devlet memurlarının kalitesi bir hayli düştü.Bu da vatandaşın hizmet alma hakkını engelleyecek seviyeye geldi.Bu yazıda Danıştay 12.Daire Başkanlığı’nın bir kararını paylaşıp yorumlayacağım.

Bahsi geçen karar şöyle;
T.C DANIŞTAY 12.DAİRE BAŞKANLIĞI 2012/8899 ESAS, 2016/358 KARAR, 28/01/2016 Tarihi karar ile ,Devlet hastanesinde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin ..

İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada, davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi için temiz yoluna başvurulmuş , Danıştay ise bu kararı onaylamıştır.

Yani, devlet hastanesi ya da başka bir devlet dairesinde , memurların ( hangi derece olursa olsun) keyfi olarak bu tarz kapı kapama, ilgilenmeme gibi durumlarda vatandaşlar hakkını aramalıdır.Hizmet görmek , bir vatandaş için en temel haktır.Bu hak ihlal edildiğinde, ihlal edenlere karşı gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Emin olun ki, herkes hakkını birkaç sefer aradığında , sistem kendiliğinden düzelecek ve artık böyle keyfi hareketler görülmeyecektir. Bunu kırmak bilinçli bir toplumdan geçer.

Unutulmamalıdır
’’Memur o zattır ki oturduğu yerde ilerlemek ister.’’
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum