MÜZİK YASAĞI
Av.Ali Metehan Olgun

Av.Ali Metehan Olgun

Av.Ali Metehan Olgun

MÜZİK YASAĞI

29 Haziran 2021 - 00:00


21/06/2021 tarihinde kabine toplantısı sonrası yapılan açıklama ile , 01/07/2021 tarihinden itibaren  saat 24.00’ten sonra müzik yapılması yasaklandı ve gerekçe olarak ‘’ kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur’’ denildi. Peki bu gerçekten bir ‘’hak’’  ya da ‘’haksızlık ‘’ mı ?
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması Madde 13 – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
Anayasanın 13.madde metnine göre , temel hak ve özgürlükler ANCAK KANUNLA  SINIRLANABİLİR. Müzik yapmanın bir temel hak olduğunu , hali hazırda son 2 yıldır pandemi tedbirleri çatısı altında gece kulüpleri ve barların %70 inin kepenk attığı ve aşılamada rekor kırdığımız bir dönemde bütün yasakların kalkıp müzik yasağının getirilmesi pandemiden bağımsız,mesnetsiz,şeriat yandaşı bir karar olup hükümsüzdür.Zira , bu temel hak ancak kanunla sınırlandırabilir .Kanunu meclis çıkarır.Bir kabine toplantısı sonrası alınan karar ile vatandaşların elinden bu ‘’ hakkı’ almak kimsenin ne yetkisi ne de görevidir.
Ülkemizde bitmeyen bir siyasi gündem varken , ( Sedat peker açıklamaları , Sezgin Baran Korkmaz,Veysi ateş , musilaj sorunu , kanal İstanbul v.b ) devleti yönetenlerin müzik yasağına takılması gerçekten gündemi soğuk tutmaya ve kışkırtmaya yönelik bir harekettir.Müzik yasağı ideolojiktir.Pandemi yüzünden 120 ‘ye yakın müzisyenin intihar ettiği unutulmamalı , müzik dünyasına destek sağlanmalıyken , daha fazla yıpratıcı kararlar almak kimseye yarar getirmeyecektir.
Bildiğini bilenin, arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni, uyandırınız. Bilmediğini bilene, öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınız.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum