ARAÇLARDA DEĞER KAYBI TAZMİNATI NASIL ALINIR?
Av. Buse Güldaş

Av. Buse Güldaş

Av. Buse Güldaş

ARAÇLARDA DEĞER KAYBI TAZMİNATI NASIL ALINIR?

10 Kasım 2020 - 08:44

İkinci el araç fiyatlarının durdurulamaz bir yükselişte olduğu şu dönemde, kazaların araçlarımızda oluşturduğu hasar sonucu aracımızda oluşan değer kayıplarının bizim ne kadar zararımıza olduğunu tahmin edersiniz. Araçlar kaza sonucu hasar gördüğünde sorunsuz şekilde onarılsa bile kazalı geçmişini ve onarım kayıtlarını gösteren TRAMER kaydı sayesinde aracın tüm hikâyesi biliniyor.  İkinci el bir araç satın alırken ilk dikkat ettiğiniz husus aracın kazalı olup olmadığı, kazalıysa hasarının ne miktarda ve ölçüde olduğu, değişen veya boyalı parça olup olmadığıdır. Peki, işbu hususların bu kadar önemli olduğu bir dönemde kusurunuzun olmadığı bir kaza sonucu aracınızda oluşan değer kayıplarını kimden isteyebilirsiniz?
Araç Değer Kaybı Nedir? 
Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Aracınız kazada herhangi bir hasar görmüşse tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilmiş olsa dahi aracınızda değer kaybı oluşur. Kazanın ardından tamir edilen aracın onarımı her ne kadar kusursuz olsa bile, arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiyatından her halükarda daha düşük olacak ve kazanç kaybı oluşacaktır.
Araç Değer Kaybını Kim Öder?
Araçlarımız için yaptırmış olduğumuz zorunlu mali mesuliyet sigortası işte burada devreye giriyor. Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir. Hepimizin bildiği üzere araç sahiplerinin, araçlarına trafik sigortası yaptırması kanunen zorunlu tutulmuştur. Bu sigorta türü bir çeşit sorumluluk sigortası olup, aracımızın karışmış olduğu kazalarda üçüncü kişilerin haklarını korur. Bu kapsamda kusursuz olduğunuz bir kaza sonucu aracınızda oluşan değer kaybının sizde yaratacağı zararın tazminini de karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından talep etme hakkınız vardır. Ola ki karşı tarafın sigortası yok. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise direkt kazaya karışan şahıstan bu değer kaybının tazminini talep etmeniz mümkün. Bunun için kanunen bazı şartlar belirlenmiş olup, eğer yaptığınız kaza sonucu kusur durumunuz ve aracınızın özellikleri bu şartları karşılıyorsa zararınızın tazmini için tahkim yoluna başvurabilirsiniz. Tahkim uyuşmazlıkların tahkim kurulları adı verilen özel kurumlar aracılığı ile çözülmesi yöntemidir. Değer kaybı için başvurulacak kurul sigorta tahkim komisyonu yahut kazanın gerçekleştiği yerde bulunan görevli asliye ticaret mahkemeleridir.
Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Usulü
Öncelikle aracınızda oluşan değer kaybının tazmini için varsa karşı tarafın trafik sigorta poliçesini yapan sigorta şirketine yoksa şahsa karşı talepte bulunulur. Yapılan bu talebe, karşı tarafın 15 gün içerisinde cevap vermesi gerekir. Başvurduğunuz sigorta şirketi ya da şahsın 15 gün içinde cevap vermemesi ya da talebinizi reddetmesi halinde 16. Gün sigorta tahkim komisyonuna başvurma hakkınız doğar. Başvuru için tahkim komisyonuna; kaza tespit tutanağı, aracın ruhsat fotokopisi, kaza fotoğrafları, sigorta şirketinden talepte bulunduğunuza ilişkin evrak, varsa ekspertiz(uzman incelemesi) raporu gibi bilgi ve belgeler ile birlikte sigorta tahkim komisyonu web sitesinden kolayca ulaşabileceğiniz formu doldurarak göndermeniz gerekir. Komisyon talebinizi inceler olumlu ya da olumsuz bir karar alır ve bunu size bildirir.
Araç Değer Kaybını Talep Edebilmek İçin Bir Takım Gereken Şartlar Mevcuttur

  • Karşı tarafın %100 kusurlu olması veya sizin %50 kusurlu olmanız gerekmektedir.
  • Kaza süresinin 2 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.
  • Aracınızın başka bir trafik kazası nedeniyle meydana gelen hasarının değer kaybı talep edilecek hasarı ile aynı bölgeden olmaması gerekmektedir
  • Aracın kilometresinin 165.000 kilometreyi geçmemiş olması gerekmektedir.
  • Aracın 10 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.
 
Araç değer kaybı hesaplamasında hasar gören aracın; hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, kusur durumu, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri ve bunlar gibi birçok faktör dikkate alınarak hesaplanır.
Herkes araç değer kaybı talepleri ile ilgili olarak başvuru ve sonuçlandırılma süreçlerini iyi takip etmeli, bu konuda haklarını aramaktan vazgeçmemelidir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum