'Af' eder misiniz?
 İbrahim Akyol

İbrahim Akyol

'Af' eder misiniz?

16 Ocak 2020 - 15:44

"Af edersiniz, siz 'Ermeni misiniz?'" diye sordum içimdeki Kürt’e! Sonra “Laz'a”, “Çerkez’e, “Arap'a" sordum. Yetmedi,  “Pomak'tan Azeri’ye”, birlikte yaşadığım tüm eşrefi mahluklara ve en sonunda “Türk’e” sordum. Hiçbiri  af edersiniz diye başlayan bir cümleyle sorulmadı. Döndüm “Müslüman'a” sordum af edersiniz ile başlayarak, "Allah’a inandığın halde onun yarattıklarını ötelemek midir asıl iman!?"
Sonra “mazlumun” tarifine danıştım af edersiniz dili dini kimliği ırkı  yaşamı hayata bakışı  Allah’ın tarifini hatırladım aradaki farkı gördüm af eder misin? diye.
 
*****
 
Allah’ın ayetlerini hatırladım “Alak” insanın bir “meniden” yaratıldığını ama “Ermeni dölü”, ”Yahudi dölü" ve “Rum tohumu” lafını hayretle ve iğrençlikle duydum bu Müslüman toplumdan.
Bir ayeti daha hatırladım “Hucurat süresi”  bir erkek bir dişiden bahseden ve milletlere kabilelere ayırdık diyen ilahi mesajdan yaratılışın eşit şekilde üstünlük olmadığını işaret eden.
Yetmedi ırkçılığı ayakları altına alan bir “Peygamberin” talebeleri türedi kendilerini üstün görüp başka bir ırkı aşağılayarak af edersiniz ile cümleler kurarak...
 
*****
 
Ve “soyu sopu” ve farklılıklarıyla yaratılan insanlardan sadece biri için “Soysuz Ermeni” deyişlerini gördüm sordum kendime “Soysuzluk” nedir diye işte size cevabı;
 
– “soysuzluk”, bir insanın kimliğine bakıp onu ötekileştirmektir!
– “soysuzluk”, bir insanı Ermeni, Rum, Yahudi, Hıristiyan, Alevi,Sünni  diye aşağılamaktır!
– “Soysuzluk” Osmanlı’da milleti Sadık’a diye adlandırılan bir halkı afedersinizleştirmektir.
–“soysuzluk bir ırkın kendini ifade etmesinden korkar hale getirmektir.
–“soysuzluk”, bir ırkı bir inancı ve bir gücü üstün gören anlayışa sahip olmaktır.
– “soysuzluk”, bu söylemler üzerinden, bu topraklarda yaşayan “azınlıkları” tehdit etmektir!
– “Soysuzluk “Ermeni’yi, Rum’u, Rus’u ve Gavur’u hakaret literatürüne almış “zavallı” insan görünümlü   varlıkların toplumda söz sahibi olmasıdır.
–“Soysuzluk” Bu ülkede bir milleti aşağılayacak kadar  “soysuzlaşmış” insanların sayıca çok olmalarıdır.
– “Soysuzluk” bu ülkedeki bütün muhalifleri aşağılarcasına Ermenilerle işbirliği içinde diye tanımlamaya tabi tutmaktır.
– “Soysuzluk” Hz. Peygamberin Medine sözleşmesini unutup yaşamı sadece kendine göre şekillendirmektir.
– Ve Asıl “soysuzluk”, Allah’a inandığını söyleyip onun yarattıklarını sınıflandırmaktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum