Helak olmuş kavimlerin anatomisi!
 İbrahim Akyol

İbrahim Akyol

Helak olmuş kavimlerin anatomisi!

29 Nisan 2020 - 15:41

Çağlar öncesi sözler diyenlerin, ya sığınacak bir Rableri yok ya da dünya sevgisi kibirleri ve büyüklük taslamaları onları çepeçevre kuşatmış.
İslâm ve bütün dinlerde bütün devrim ve ideolojilerde hatta örgütlü yaşamlar içinde geleneksel ahlak sistemlerinde zina ve eşcinsellik kabul görmez ret ve karşı duruş sergilenir.
Hz. Adem (as) ile başlayan insanlığın tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşü,  inkarda birlik olanların anatomileri, karakter ve kibirli bakışları, üstenci sözleri birbirlerine benzemekte.
Lut kavminin helakı (Lutilik)
Nuh tufanı
Ad kavminin helakı
Semud kavminin helakı
Medyen kavminin helakı
Nemrut ve Firavunların, Karun’ların ibretlik yok oluşları.
 
*****
 
Helak olmuş bu kavimlerin, Karun’ların, Nemrut’ların, Firavunların karakteristik yapıları ile günümüz inkarcıların karakteristik yapılarını ele aldığımızda, aynı olduklarını görmekteyiz.
Bunların tamamı ;
Şirkte ısrarcı olup inkarda direnirler.
Fitne fesat ve ifsatta birleşirler.
Fasık ve zalimdirler.
Nübüvvet  ordusunu inkar ederler. (Allah’ın elçilerini tanımazlar.)
Peygamberlere sihirbaz ve büyücü derler.
Atalarının dininden vazgeçmezler.
Kibirlenir, büyüklük taslarlar.
Sapkınlıkta sınır tanımazlar.
Ahlaktan ve edepten yoksundurlar.
İtham eder, iftira ve aşağılamaya çalışırlar.
Restleşme ve meydan okumada birdirler.
Baskı, zorbalık ve işkence etmede değişmezler.
Küfür inkar ve yalanlamayla  birbirlerine benzer davranışlar sergilerler.
 
*****
 
Bütün bu kızıl kıyametin asıl sebebi diyanet üzerinden İslâm'a ve Hz. Peygambere Kur'an-ı Kerim'e direk saldırıdır. Çağlar öncesinden gelen şahıs söyleminden de çok net anlaşılıyor ki helak olmuş kavimlerin ve bireylerin karakteristik yapıları değişmiyor.
 
*****
 
Küfür tek millettir beyler!
17 saniye koşmadan, 17 metreden  vurulmuş, 17 yaşındaki gencecik bedenin vebali ve ahı yönetenlere yeter de artar bile...
Gelin şimdi buna kafa yorun!
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Mehmet Hanifi Kütük
    8 ay önce
    Zaman ve mekan değişsede, isimler ve cisimler aynı olmasada 1000 sene önce varolan insan ile bu gün var olan insan fıtraten birdir.