Zulüm nedir, zalim kimdir?
 İbrahim Akyol

İbrahim Akyol

Zulüm nedir, zalim kimdir?

14 Eylül 2018 - 09:26

 

Zülüm inkârdır sapkınlıktır şirktir.

Zülüm haddi aşmaktır hain olmaktır işgaldir dayatmadır sömürüdür despot ve emperyalist yöntemlerdir. Zulüm eziyettir tahakkümdür sefalettir ölümlerdir kandır. Gözyaşı ve açlıktır. Zülüm yerlerinden yurtlarından sürülmedir tecavüzdür zindandır ve yok oluştur.

Zalim Esfele Safilindir.

 

*****

 

Yeryüzünü karanlığa ve ölümlere boğan bu alçakça zalimane metotlar ve anlayışlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de mazlumların asil ve karalı duruşları karşısında Esfele Safilin olacaklar.

Firavunlar, Karun, Nemrut, Yahuda, Dehak, Yezid ve yandaşları günümüzün modern zalimleri Trump, Putin, Esad, El Beşir, Ruhani, Mürsi ve daha niceleri bekleyin Allahın vadi yakındır.

 

*****

 

Yeri göğü ve arasındaki her şeyin sahibi olan yüce kudrete muhalefet etmeye çalışan

Yani gücüne kudretine güvenip zulmeden zalimler Allahın emri gelinceye kadar bekleyin.

Dünyayı karanlığa sefalete kana ölümlere ve gözyaşına boğan zalimlerin zülüm metotları ve zalimce uygulamaları son hız devam etmekte son günlerde özelikle İdlip etrafında kümeleşmiş zalimler topluluğunun birbirleriyle yarışır bir bicimde alçakça uygulamaları gösteriyor ki, Küfür tek milletir.

 

*****

 

 

Zalimin dili, dini, rengi, ırkı, milliyeti, kıblesi, bize olan yakınlığına bakmaksızın karşısında hak adalet ve insanca yaşam mücadelesi verenlerin yani mazlumların inançlı kararlı ve sert duruş sergiledikleri bir mücadele alanıdır.

Ortadoğu coğrafyasını cehenneme çevirenlerle Afrika kıtasını açlığa mahkûm eden anlayış aynı uygulama ayrı gibi görünse de sonuçta zülüm ve sonucunda ölüm, gözyaşı, karışıklık, sefalet.

 

*****

 

Zengin ve köklü kültürüyle, kadim tarihiyle belleğimizde yer alan İran, İslam cumhuriyeti Müslüman Kürt gençlerini fikri anlayışlarından ötürü zalimce meydanlarda asıyor olması ve İslâm adına bu vahşeti uygulaması zülüm ve zalimliktir.

Görünen hakikat zülüm sadece hak ve batıl arasında değil aynı inanç ve anlayışlar arasında da yaşanabiliyor sebep hâkimiyet alanlarını genişletip barbarca sömürü zihniyetlerini kabul ettirme yarışıdır.

 

*****

 

Hakkı örtmeye çalışan Allahın Merhamet Rahmet ve Selamet sıfatlarına muhalif olan kendilerini ilah edinenler şunu bilin Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Allahın laneti geçmiş günümüz ve gelecekte olacak tüm Zalimlerin üzerine olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum